Hospice og corona - til praktiserende læger

Kære praktiserende læge

Vi er i en situation, hvor vi ikke får mange henvisninger på patienter, der ønsker indlæggelse på hospice fra jer.

Mon der er uvished og ængstelse i forhold til COVID-19 eller andet?

Vi vil derfor med dette kort beskrive visitationskriterier samt hvilke forhold, der er gældende under COVID – 19:

Hvem kan komme på hospice?

· Patienter der er uhelbredelig syge, hvor helbredende behandling ikke længere er mulig.

· Patienter der selv ønsker ophold på hospice.

· Når patientens tilstand kræver lindrende tværfaglig behandling

Vi har på hospice det mål, at patienten oplever en velfungerende symptomlindring og får en god afslutning på livet eller bliver udskrevet til eget hjem.

Sådan forholder vi os til COVID-19 på Hospice Sydvestjylland:

Besøgende er velkomne på hospice, der kan være to gæster af gangen på stuen.

Hvis patientens situation forværres, stiller vi et ekstra lokale til rådighed til familien samt træffer individuelle aftaler.

Vi gør meget ud af, at alle føler sig velkommen på Hospice Sydvestjylland på trods af Corona situationen.

I altid velkommen til at kontakte os på telefon 99440499.

 

 

Venlig hilsen

Annette Hornemann og Ragnhild Rabjerg

Ledelsen på Hospice Sydvestjylland.