Flyer til besøgende 19. juni 2020

Kære pårørende på Hospice Sydvestjylland
 

Vi er meget kede af de begrænsninger, vi er nødt til at pålægge både patienter og nære pårørende for at begrænse mulig smitte med COVID-19.

Vi gør, alt hvad vi kan for at begrænse smitterisikoen, samtidig med at vi fortsat tilbyder nære pårørende mulighed for de besøg på hospice,
som vi ved er meget betydningsfulde.

For at passe bedst muligt på hinanden må vi bede jer tage nedenstående forholdsregler.

 

For alle besøg gælder:

·           Har I symptomer (alment ubehag, forkølelse, ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, evt. tør hoste eller feber) så bliv hjemme

·           Under besøget udføres hyppig håndhygiejne (håndvask/afspritning)

·           Kom i besøgstiden, der er alle dage fra kl. 14

·           Begrænse omfanget af besøgende til nære pårørende

 

Besøg på stuerne:

·           Forbliv på stuen under besøget

·           Benyt elevatoren op til stuen ved ankomst

·           Besøg holdes korte (15- 20 minutter) og med få deltagere (maksimum 2) ad gangen

·           Hjælp med at holde afstand til sygeplejerskerne, når de er stuen – ca. 2 meter

·           Vi henstiller til at én pårørende kan blive siddende ved patienten i længere tid. Denne besøgende er så vidt muligt den samme under hele opholdet, og kan tilkøbe forplejning på hospice

 

Besøg i haven:

·         I er velkomne til at benytte borde og stole på terrassen, i haven og på altanerne på 1. og 2. sal. Her kan I sidde op til 3 personer samlet. Der er ingen begrænsning på besøgets varighed, hvis I opholder jer udenfor

 

 Hvis I har behov for hjælp til at erstatte besøgene på hospice, hjælper vi gerne med at aflevere et personligt kort, blomster eller anvende Facetime/Skype eller lignende.

 

Hvis patientens sygdom forværres, vil vi lave individuelle aftaler med jer.

Vi vil igen, beklage de begrænsninger vi påfører jer som familie i en i forvejen vanskelig tid. Vi vil forsøge at gøre patientens, og jer som families, ophold på hospice så god som mulig, og hjælpe jer med at skabe den bedst mulige livskvalitet, i de rammer vi har i øjeblikket.

 Alt dette med største ønske om at vi passer på hinanden.

 

Venlig hilsen

Annette Hornemann og Ragnhild Rabjerg

Ledelsen på Hospice

 

*Ovenstående er baseret på Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. håndtering af besøg på institutioner, hvor personer fra risikogrupper bor eller har langvarigt ophold.