Kunstnere på Hospice

Foreningen af Frivillige på Hospice, med Hans Dal og Marianne Harboe som initiativtagere, udgav i 2010 et flot katalog, med kendte kunstnere fra hele landet, som stiller sig til rådighed med underholdning på hospicer rundt i landet. I kataloget præsenteres cirka 100 kunstnere. Det er et meget fint tilbud, som vi på Hospice Sydvestjylland benytter os af.
 
Tre frivillige, Conny Duus, Kurt Junker Jensen og Ida Refsgaard, står for planlægning og aftaler med kunstnerne. Der bliver inviteret kunstnere nogle gange om året afhængig af, hvornår de enkelte kan.
Arrangementer bliver annonceret i huset og på stuerne nogle dage før.