Indlæggelse

Hospice er for uhelbredeligt syge og døende mennesker. Mennesker der i den sidste tid har behov for den specialiserede, lindrende behandling og omsorg. På hospice findes en række faggrupper, der har lindring (palliativ indsats) som deres hovedopgave. Samtidig har hospice fokus på det enkelte menneskes livskvalitet og derfor arbejder personalet med nærvær for øje og huset er indrettet med hjemlige rammer.
 
Hospice er at sammenligne med en specialafdeling på et sygehus. Praktiserende læge eller sygehuslæge kan henvise.
Ophold på Hospice Sydvestjylland er gratis for den syge.