Om Hospice Sydvestjylland

 • Hospice er en selvejende institution med egen bestyrelse
 • Hospice Sydvestjylland har driftsaftale med Region Syddanmark
 • Det er gratis at blive indlagt på et hospice
 • Der er frit hospicevalg i Danmark
 • Indlæggelse kræver henvisning fra praktiserende læge eller sygehuslæge
 • Hospice tager imod mennesker med uhelbredelig og kompliceret sygdom og kort forventet levetid
 • Hospices læger visiterer henvisninger ud fra visitationskriterier
 • Før indlæggelse tilbyder hospices personale en samtale med den syge
 • Hospice Sydvestjylland har 12 eneværelser med bad, TV, internet og gode hjælpemidler
 • Hospice Sydvestjyllands speciallæge er til stede på alle fem hverdage og kan kontaktes hele døgnet 
 • På Hospice Sydvestjylland er ansat sygeplejersker, klinisk specialist, fysioterapeut, præst, psykolog, socialrådgiver, musikterapeut, lægesekretær, sekretariat med receptionist og økonomimedarbejder, ernæringsuddannet køkkenpersonale, rengøringsassistenter, pedel og frivilligkoordinator. Til huset er tilknyttet 45 frivillige.
 • Hospices ledelse består af hospicechef og souschef. 
Hospice Sydvestjyllands mission:
 
Hospice Sydvestjylland yder individuel baseret lindrende behandling og pleje døgnet rundt til alvorligt syge og døende mennesker, samt støtte, vejledning, omsorg og sjælesorg til dem og deres nærmeste pårørende.
 
Indsatsen gives af et tværfagligt samarbejdende personale på specialistniveau i palliation i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og med hospicefilosofiens værdier som ledetråd.

Hospice indgår som en integreret del af den samlede palliative indsats i Region Syddanmark og varetager således også opgaver inden for uddannelse, udvikling og forskning på det palliative område.