Medicinsk Cannabis

Vedrørende medicinsk cannabis 
Folketinget har besluttet at gennemføre en projektperiode på 4 år for brug af medicinsk cannabis til kroniske smerter.
Beslutningen er med virkning fra 1. januar 2018.
 
Foreløbig er cannabis ikke en del af behandlingen på Hospice Sydvestjylland.

Vi vil løbende indsamle opdateret og evidensbaseret viden omkring medicinsk behandling med cannabis, så vi fagligt er rustet til nye behandlingstilbud.
 
Vi er vidende om at læger i Danmark kan udskrive cannabis magistralt, men på Hospice Sydvestjylland venter vi med at starte behandlinger med cannabis, til vi modtager anbefalinger og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, og der er taget stilling til tilskud.