Bestyrelsen

Hospice er en selvejende institution med bestyrelse. Selvom Hospice Sydvestjylland er en selvejende institution, er den faglige indsats alligevel en del af den samlede  palliative indsats (lindrende indsats) på specialistniveau i Region Syddanmark.
 
Hospices bestyrelse er sammensat af følgende personer, der repræsenterer noget forskelligt:
 
Formand: Bent Peter Larsen repræsenterer Kræftens Bekæmpelse                            
 
Bestyrelsesmedlem: Jytte B. Dalum repræsenterer støtteforeningen                           
 
Bestyrelsesmedlem: Pia Hvorslev repræsenterer støtteforeningen                               

 Bestyrelsesmedlem: Lars Mogensen repræsenterer Region Syddanmark                   
 
Bestyrelsesmedlem: Thyge Nielsen repræsenterer de omkringliggende kommuner                                                                       
 
Tilforordnede:
   Bent Hejbøl Jensen                                                   
 
   Tom Eriksen                                                              

Anna Lise Nørgaard repræsenterer medarbejdere 
 
Preben Rudiengaard formand for støtteforeningen