Musikterapeuten


Musikterapeut Annette Majlund er til rådighed for både patienter og pårørende på hospice.

Hvad er musikterapi?

I musikterapi bruges musikken som redskab til at lindre en lang række symptomer. Musik arbejder på flere niveauer af mennesket og kan således lindre smerter og ubehag af både fysisk, psykisk, social eller åndelig karakter.

Musikterapi er en videnskabelig funderet behandlingsform, og formålet med at anvende musik på hospice kan være at skabe rum for samvær, ro, fordybelse, lindring af angst, smerte og uro, eller sprede glæde og vække minder.

Musikterapi på hospice er relevant fordi høresansen er den sidste sans vi mister. Gennem musik kan vi få fornemmelsen af at være sammen og kommunikere aktivt helt til det sidste. Musikken rammer det ordløse i os og kan nå os selv der, hvor den verbale kommunikation slipper op.

Som en samtale uden ord

At leve med alvorlig sygdom kan berøre os dybt på et følelsesmæssigt plan. Her er en grad af sårbarhed, der kan være svær at forklare med ord. I musikterapien er der plads til at være i en følelsesmæssig tilstand uden at skulle forklare den med ord. Musikken favner os og kan bevæge det, der rører sig i os. I musikken er vi sammen om det, der er svært, mens vi bevarer den enkeltes integritet og værdighed.

Måden hvorpå vi oplever musik ændrer sig markant i forbindelse med alvorlig sygdom. Det er vigtigt, at lydbilledet tilpasses den enkeltes behov. Musikterapeuten har fokus på disse sansemæssige forandringer der sker i forbindelse med alvorlig sygdom, og afstemmer musikken herefter.

Musikken der bruges på hospice kan vælges ud fra tanken om at skabe ro eller en pause i et uroligt indre. Tankemylder og angst kan ofte mindskes ved at lytte til musik, hvis karakter er klangmæssigt meget harmonisk. Musik, der er langsomt, egner sig godt til at imødekomme disse symptomer. Den åbner rum for stilhed, ro og giver plads til tanker.

I musikterapi her på hospice anvendes ofte klaver, strengeinstrumenter (herunder lyre) og stemme til at skabe de foretrukne klangbilleder.

Valg af musik kan variere meget og tilpasses altid den enkeltes ønsker og behov.

Musikterapeuten kan bla. tilbyde:

  • At spille og synge sange der har en særlig betydning
  • Fysisk og mental afspænding til behagelig musik
  • Fantasirejse til musik
  • Gennemgang af musikalsk livshistorie
  • At spille i forbindelse med udsyngning

 Mulighederne er mange og det kræver ingen musikalske færdigheder at have besøg af musikterapeuten. Den enkeltes ønsker og behov er i centrum. Musikterapien tilrettelægges altid således at de skiftende behov der opstår hos patienten imødekommes og tilgodeses.

Du er til enhver tid velkommen til at henvende dig ved musikterapeuten hvis du har spørgsmål eller et ønske om musikterapi.