Hospicefilosofien

Grundlægger af den moderne hospicefilosofi  var Cicely Saunders, født i 1918 i England.
Hun blev i første omgang uddannet til sygeplejerske, og i forbindelse med hendes arbejde opstod der et venskab med David Tasma, en polsk mand, der var svært lidende af kræft.
Gennem fælles samtaler udviklede de tanken om at bygge et specielt hospital til mennesker ved livets afslutning, hvor de ville få den bedste pleje og omsorg af et højt kvalificeret personale.
På vejen til at få ønsket realiseret blev hun yderligere uddannet til socialrådgiver og endelig tog hun også lægeuddannelsen som 38-årig.
Hun begyndte derefter at forske i lindring af symptomer, især med fokus på smertelindring, og i sit arbejde tog hun udgangspunkt i at se den døende og dennes familie som en enhed.
Efter at have indsamlet både viden og donerede midler blev det muligt for hende at starte det første hospice, St. Christophers Hospice i 1967. Udgangspunktet for arbejdet var hospicefilosofien, det vil sige de holdninger, der ligger til grund for indsatsen for den syge på hospice.
" Uhelbredeligt syge og døende skal have den bedst mulige livskvalitet i den tilbageværende levetid og en værdig livsafslutning.
Plejen skal være helhedspræget, og omfatte de samlede fysiske , psykologiske, sociale og åndelige behov. Hensigten er hverken at forkorte eller forlænge liv, men at hjælpe patient og dennes pårørende til at leve så aktivt som muligt med visheden om, at døden er nært forestående. Omsorgen omfatter patient og dennes pårørende og senere efterladte"
Det er denne tankegang, der står bag Hospice Sydvestjyllands vision og værdier.

Som afslutning et smukt citat af Cicely Saunders, som vi gerne arbejder efter:
 
"Du er værdifuld fordi du er dig, og du betyder noget indtil det sidste sekund i dit liv.
Vi vil gøre alt, hvad vi kan, ikke kun for at du skal dø i fred, 
men også så du kan leve indtil du dør."