Hospice Sydvestjylland som uddannelsessted

Hospice udbyder aktuelt kurser for social- og sundheds hjælpere og assistenter i "Hospice metoder i praksis" i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.
 
 
Hospice fungerer som uddannelses sted for sygeplejestuderende på 6. semester. På 6. semester er den studerende på sidste år af studiet og praktikken retter sig imod patient og borgere, der indgår i komplekse, akutte, kroniske, rehabiliterende og lindrende forløb. Den studerende vil deltage sammen med sygeplejersken, men også selv få ansvaret for en stue i tæt samarbejde med de faste sygeplejersker.